Tillväxt genom affärsutveckling

Vi hjälper ditt företag att skapa tillväxt genom analys och affärsutveckling. Genom att analysera affärsverksamheten kan rätt affärsutveckling, rätt strategi och nya ledningsmodeller implementeras för att skapa en lönsam tillväxt. Behöver ni ett bollplank i strategiarbetet kan vi börja där. Genom affärskonsultering, Business Coaching, utbildning och affärsresursering  hjälper och stöder vi dig i utvecklingsplaneringen och förändringsprocessen. 

”Supporting your Vision”

Supporting your Vision!

BusinessPT hjälper ert företag att skapa en lönsam tillväxt genom att fokusera på rätt typ av affärsutveckling i just din situation. Genom våra konsulterings-, coaching och resurseringstjänster hjälper vi er att uppnå era visioner samt lednings- och affärsmålsättningar.  Vi har delat upp våra tjänster i följande kategorier: 

KONSULTERING

Då du som ägare eller ledare behöver konkret hjälp med utvecklandet av företaget som helhet eller specifika affärsprocesser.

NYCKELRESURS

Då ni behöver hjälp och resurser för att ta hand om en affärsprocess eller en specifik uppgift i företaget

COACHING

Då du som ägare eller ledare vill ha ett bollplank för att kunna leda ditt företag till nästa nivå.

UTBILDNINGSPROGRAM

Då ni inom företaget behöver utvärdera era kompetensutvecklingsbehov och arrangera lämpliga utbildningar för ledning, nyckelpersoner och personal.

Som sme-företagare kan du ansöka om att få våra konsulttjänster till subventionerat pris.

Företagsutvecklingstjänster

Business PT samarbetar med NTM-centralerna (ELY) i Finland och erbjuder tillsammans konsulterings och coachingtjänster för analys och utveckling av företagens ledning och affärsprocesser.
Fokus kan ligga på en bred skala som berör olika skeden inom ett företags livscykel allt från affärsidé utvärdering till tillväxt och internationalisering.

NTM centralerna beviljar stöd för sme företag för max 5 dgr per konsulteringscase och högst 15 dgr / företag under tre års tid.

Business Growth BusinessPT

När behövs Business PT?

Business PT har ett brett kunnande inom olika affärsområden. I vilket skede befinner sig ditt företag? Tillsammans hittar vi en skräddarsydd lösning som tar ditt företag vidare till nästa nivå -> Tillväxt genom analys och affärsutveckling

Ledningen i det lilla växande företaget som behöver utveckla en mängd interna affärsprocesser för att bättre kunna styra företagets utveckling.

Företaget som har en affärs eller produktidé och behöver starthjälp för att analysera livsförutsättningarna och se på olika åtgärder och tillväxtmodeller för företaget .

Företaget som behöver hjälp att strukturera upp marknadsföringen för företaget och dess produkter och tjänster.

Företaget som behöver en större genomslagskraft och resultat i sin försäljning

Företaget som vill effektivera sina färsäljnings-, marknadsförings-, produktions- och inköpsprocesser genom nya digitala plattformar och teknologier.

Ledningen i företaget som känner att man inte riktigt har pejling på framtiden vad har man för ägarstrategi , hur ser marknaden ut , vad är företagsstrategin och hur resurserar vi utvecklingen?

Personalansvariga i det lite större företaget som vill ha hjälp med att analysera kompetensutvecklingsbehov och se på utvecklingsalternativ och utbudsmöjligheter.

Företaget som behöver lämpliga finansieringslösningar för att kunna utvecklas vidare

Företaget där man hela tiden känner att man har bråttom och släcker bränder.

sv_SESE