Tillväxt genom affärsutveckling

Vi ser möjligheterna med ditt företags tillväxt! Genom analys och affärsutveckling skapar vi de rätta förutsättningarna för dig att uppnå dina målsättningar. Vi kan vara din konsult, coach och resurs för att skapa den förändring som behövs för att du ska uppnå din vision och dina mål.  

”Supporting your Vision”

Supporting your Vision!

BusinessPT hjälper dig och ditt företag att uppnå er vision och era målsättningar genom att fokusera på rätt typ av affärsutveckling för just din unika situation. Vi jobbar främst med konsulttjänster men också Business Coaching, personalresursering och utbildningsprogram. Vi har delat upp våra tjänster i följande kategorier: 

STRATEGI

EKONOMI & LÖNSAMHET

FÖRSÄLJNING

MARKNADSFÖRING & KOMMUNIKATION

DIGITAL MARKNADSFÖRING

START-UP

Startpaket för små- och medelstora företag

Kom igång med något av våra start-paket

STRATEGI-START

Oberoende om du funderar på företagets nuläge och framtid, strategiska frågor, tillväxt eller marknader rekommenderas Business PT:s Strategi START paket för att komma igång med utvecklingsarbetet. 

Supporting Your Vision

1.390 € 

(+ moms 24%) + resekostnader

CRM-START

Genom att implementera rätt CRM-verktyg kan du optimera din verksamhet och öka effektiviteten. CRM-Start är nyckeln till att komma i gång med företagets CRM-arbete och maximera försäljningen, förbättra kundrelationerna och öka lönsamheten.

990 € 

(+ moms 24%) + resekostnader

FINANS-START

Produkten “FinansStart” är utformad för att stödja små och medelstora företag (SME-företag) genom att tillhandahålla expertis inom kapitalanskaffning, finansieringsalternativ och verksamhetsunderstöd. 

990 € 

(+ moms 24%) + resekostnader

Som sme-företagare kan du ansöka om finansiering och understöd för din affärsutveckling och dina investeringar!

Understöd för företagsutveckling

Det finns stora möjligheter för sme-företag att erhålla understöd för investeringar och affärsutveckling som skapar tillväxtförutsättningar för affärsverksamheten. 
Fokus kan ligga på en bred skala som berör olika skeden inom ett företags livscykel allt från affärsidé utvärdering till tillväxt och internationalisering.

Vi har listat några av de olika möjligheter som finns att tillgå för sme-företag. Hör av dig om du vill veta mera, eller om du behöver hjälp med ditt projekt! 

Business Growth BusinessPT

När behövs Business PT?

Business PT har ett brett kunnande inom olika affärsområden. I vilket skede befinner sig ditt företag? Tillsammans hittar vi en skräddarsydd lösning som tar ditt företag vidare till nästa nivå -> Tillväxt genom analys och affärsutveckling

Ledningen i det lilla växande företaget som behöver utveckla en mängd interna affärsprocesser för att bättre kunna styra företagets utveckling.

Företaget som har en affärs eller produktidé och behöver starthjälp för att analysera livsförutsättningarna och se på olika åtgärder och tillväxtmodeller för företaget .

Företaget som behöver hjälp att strukturera upp marknadsföringen för företaget och dess produkter och tjänster.

Företaget som behöver en större genomslagskraft och resultat i sin försäljning

Företaget som vill effektivera sina försäljnings-, marknadsförings-, produktions- och inköpsprocesser genom nya digitala plattformar och teknologier.

Ledningen i företaget som känner att man inte riktigt har pejling på framtiden vad har man för ägarstrategi , hur ser marknaden ut , vad är företagsstrategin och hur resurserar vi utvecklingen?

Personalansvariga som vill ha hjälp med att analysera kompetensutvecklingsbehov och skapa interna utvecklingsprogram för personalen.

Företaget som behöver lämpliga finansieringslösningar för att kunna utvecklas vidare

Företaget där man hela tiden känner att man har bråttom och släcker bränder.

På detta sätt jobbar vi:

KONSULTERING

Då du som ägare eller ledare behöver konkret hjälp med utvecklandet av företaget som helhet eller specifika affärsprocesser.

NYCKELRESURS

Då ni behöver hjälp och resurser för att ta hand om en affärsprocess eller en specifik uppgift i företaget

COACHING

Då du som ägare eller ledare vill ha ett bollplank för att kunna leda ditt företag till nästa nivå.

UTBILDNINGSPROGRAM

Då ni inom företaget behöver utvärdera era kompetensutvecklingsbehov och arrangera lämpliga utbildningar för ledning, nyckelpersoner och personal.

sv_SESE