Kehittämistuki

Kun on tarve kehittää liiketoimintasi strategisten tavoitteiden mukaisesti, on hyvät mahdollisuudet löytää kehittämistukea ja rahoitusmuotoja kehitysprojektillesi. Näin voit vähentää projektin riskejä pienentämällä omaa omarahoitusosuuttasi. Meillä on mahdollisuus tukea työtäsi ja löytää nopeasti ne painopistealueet, joita yrityksen tulee kehittää tulevaisuuden kasvun ja kannattavuuden kannalta - "Supporting Your Vision"

YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUT

ELY logo

Yhteistyössä Suomen ELY-keskusten kanssa yrityskehityspalveluiden (KEHPA) -teeman puitteissa voidaan saada tukea konsultointipalveluihin, jotka keskittyvät yrityksen kehittämistarpeisiin keskittyen johtamiseen, strategiaan, kasvuun, liiketoimintaprosessien kehittämiseen, tuottavuuteen, innovaatio- ja liikeideakehittämiseen.

ANALYYSI

Analyysissa kartoitamme kokonaisvaltaisesti yrityksen nykyisen liiketoiminnan ja selkiytyvät sen kilpailuedut. Saat konkreettisen kehityssuunnitelman yrityksellesi tai uudelle yrityksellesi, jossa tavoitteet, kehittämiskohteet ja tarvittavat toimenpiteet määritellään seuraavien 2-3 vuoden aikana. Tämän pohjalta voit kehittää liiketoimintaasi strategisten tavoitteiden mukaisesti. Analyysi-teeman puitteissa keskitytään tukemaan startup-vaiheessa olevia yrityksiä, yrityksiä, joilla on uusi liikeidea tai jotka kokevat, että on aika kääntää yrityksen suunta ja katsoa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Jos sinulla on uusi liike- tai tuoteidea, autamme mielellämme kehittämään ideaa eteenpäin seuraavalle tasolle.
Tyypillisiä kysymyksiä ovat:

  • markkinat
  • idean kantavuus
  • miten minun pitäisi organisoida työ uuden idean ympärille
  • hinnoittelu ja talous?

Me voimme auttaa sinua luomaan liiketoimintamallin ideasi ympärille ja pakatun liiketoimintasuunnitelman tärkeimpiin oivalluksiin, jotta pääset eteenpäin ideasi kehittämisessä. Voimme tukea jatkokehitystä myös perustamalla Advisory Boards tai ulkopuolisia ohjausryhmiä, joissa on asianmukaisia ​​asiantuntijoita, jotka voivat tuoda lisäarvoa rakentamaasi liiketoimintamalliin.

Business PT tekee yhteistyötä Suomen ELY-keskusten kanssa yrityskonsultoinnissa keskittyen liiketoiminta-analyysiin.

Analyysin voi hakea alueellisen ELY-keskuksen kautta yhdeksi tai kahdeksi päiväksi ja se maksaa yritykselle 260 € + alv / pv. 

KASVU

Käymme läpi yrityksesi strategisen kokonaistilanteen ja pullonkaulat, joihin sinun on puututtava luodaksesi suuremman kasvun tai kannattavuuden. Suunnittelemme kuinka muutos toteutetaan kannattavasti ja hallitusti. Sinä tutustut myös talouden strategiseen suunnitteluun ja ennustamiseen. Riippuen yrityksen kehittämistarpeista, voimme kohdistaa kehittämistoimenpiteet esimerkiksi strategian kehittämiseen, johtamiskysymyksiin, talouteen, markkinointiin, myyntiin, hinnoitteluun, HR-asioihin, innovaatiokehitykseen, hankintaan ja digitaalisiin työtapoihin.

Yrityksen iästä, markkina-asemasta, omistusrakenteesta ja koosta riippumatta on aina palkitsevaa omistaa jatkuvasti aikaa sen strategiseen työhön. Selkeän vision ja strategian omaavien yritysten on helpompi tehdä strategisia päätöksiä ja viestiä yrityksen etenemistavoista sekä sisäisesti että ulkoisesti hyvin muotoiltujen ydinsanomien kautta.

Autamme teitä strategiaprosessissa, joka käytännössä koostuu kolmesta vaiheesta:

  • strateginen näkemys
  • strategisia valintoja
  • lopuksi strategisen suunnitelman laatiminen.

Omistajien tavoitteiden ja strategian pohjalta luomme yritykselle vision ja näkemyksen yhtiön sisäisistä arvoista, tarkoituksesta, missiosta sekä vahvuuksista ja heikkouksista sisäisesti ja markkinoiden näkökulmasta. Vähintään yhtä tärkeä osa kuin strategisen näkemyksen saaminen on, että johtoryhmälle, hallitukselle ja omistajille on laadittu strateginen suunnitelma KPI-mittareineen, joilla seurataan ja mitataan strategian onnistumista asiakkaan, henkilöstön, prosessin ja taloudellisen näkökulmasta. 

Jokainen yritys käy läpi ison tai pienemmän muutosprosessin säännöllisin väliajoin. Pienet muutokset tapahtuvat päivittäin, kun taas suuret muutosprosessit muuttavat yrityksen liiketoimintamallia ja koko organisaation toimintatapaa. Lisääntynyt tietoisuus siitä, mitä toimenpiteitä yrityksen normaalisti tulee tehdä organisaation tai liiketoimintamallin muutoksen sattuessa, voi johtaa nopeampaan ja menestyksekkäämpään muutosprosessiin.

Autamme teitä luomaan näkemyksen muutoksen tarpeesta, tekemään valintoja kehittämistarpeista ja tekemään muutokselle kehityssuunnitelman. 

Voimme auttaa yritystäsi luomaan tehokkaan asiakashallintayksikön yhdistämällä erilaisia ​​markkinoinnin, myynnin ja viestinnän toimenpiteitä. Nykypäivän digitalisoituneissa liiketoimintaprosesseissa on erityisen tärkeää, että markkinoinnin, myynnin ja viestinnän välillä on vahva integraatio ja yhteys yrityksen markkinointistrategiaan. 

Useimmat yritykset käyttävät nykyään aikaa miettien, kuinka liiketoimintaprosessejaan virtaviivaistetaan digitaalisilla työkaluilla tai koko liiketoimintamallin muotoilemiseksi uusien digitaalisten lähestymistapojen avulla.

Autamme teitä luomaan näkemyksen muutoksen tarpeesta, tekemään valintoja kehittämistarpeista ja tekemään muutokselle kehityssuunnitelman. Kyse voi olla sisäisten liiketoimintaprosessien kehittämisestä esimerkiksi digitaalisessa markkinoinnissa ja myynnissä (inbound-markkinointi), digitaalisissa tapaamisissa ja viestinnässä tai sovellusten kehittämisessä sisäisiin tarpeisiin tai asiakkaiden tarpeisiin.

Business PT tekee yhteistyötä Suomen ELY-keskusten kanssa yrityskonsultoinnissa keskittyen Kasvuun ja uudistumiseen sekä kansainvälistymiseen.

Konsultaatioon voi hakea alueellisen ELY-keskuksen kautta ja se kestää 3-5 päivää kerrallaan ja maksaa yritykselle 325 € + alv / pv. Konsultointipalvelu voidaan myöntää enintään 15 päiväksi kolmeksi vuodeksi.

INNOVAATIOSETELI

business finland logo

Innovaatioseteli on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritys), jolla on uusi potentiaalin omaava tuote- tai palveluidea kansainväliseen kasvuun. Business Finlandin innovaatiosetelin avulla voit hankkia konsultointipalvelun, jonka lisäkompetenssi tukee ja auttaa yritystäsi arvioimaan, analysoimaan ja tutkimaan yrityksen uutta innovaatiota ja liiketoimintamallia.

INNOVAATIOSETELI

Yrityksen kehitys- ja rahoituspalvelun Innovaatiosetelin kautta yritys, jolla on innovaatiokehitystarve (tuote tai palvelun kehittäminen) voi hakea 5000 euron tuen ulkopuolisten konsulttipalveluiden ostamiseen, jotka voivat auttaa sinua analysoimaan ja kehittämääni tuote- tai palveluideaasi. Sinä voit käyttää summan palveluiden ostamiseen yhdeltä tai useammalta palveluntarjoajalta.

Hakemus 5000 € tehdään Business Finlandin verkkopalvelun kautta ja rahoitusaste on 100 prosenttia ostettujen konsulttipalveluiden arvonlisäverottomasta määrästä. Yrityksesi voi vastaanottaa setelin vain kerran.

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

te-toimiston logo

Eri tilanteissa yrityksellä voi olla mahdollisuus saada tukea henkilöstönsä jatkokoulutukseen. Autamme sinua tutustumaan näihin mahdollisuuksiin ja varmistamaan rahoituksen. Esimerkkejä valtion tuesta yrityksille osaamisen kehittämisessä ovat TE-palvelujen tuki eri tilanteissa oleville yrityksille, kuten sopeutumiskoulutus, rekrytointikoulutus ja täsmäkoulutus.

HENKILÖSTÖKOULUTUS

Muuttuvilla markkinoilla yritykset kohtaavat säännöllisesti tilanteita, joissa on siirrettävä liiketoiminnan painopiste tai uudet markkinamahdollisuudet edellyttävät henkilöstön uudelleenkoulutusta. Joissakin tapauksissa markkinatilanne on niin huono, että sinun on irtisanottava tai lomautettava työntekijöitä. Näissä tapauksissa voit hakea apua ja tukea uudelleenkoulutukseen alueellisesta TE-palvelusta.

Jos teidän on yrityksessä lomautettava tai irtisanottava työntekijöitä tuotannollisista tai taloudellisista syistä, mutta haluat ottaa vastuun työntekijöidesi tulevaisuuden mahdollisuuksista työmarkkinoilla.   

Täältä löydät lisätietoa muutoskoulutuksesta

Muutosturva on lakisääteinen suoja työntekijöille, joita uhkaa irtisanominen tai lomautus ja jotka ovat työskennelleet vähintään viisi vuotta yhtäjaksoisesti vähintään kolmekymmentä työntekijää työllistävässä yrityksessä. Irtisanomis- tai lomautusajan alkaessa työnantajan on maksettava yhden kuukausipalkan vastaava työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus.

Täältä löydät lisätietoa muutosturvasta

Jos markkinoilla on pulaa osaavasta työvoimasta, yritys voi saada tukea uuden henkilöstön kouluttamiseen.

Täältä löydät lisätietoa rekrytointikoulutuksesta

Jos teillä yrityksessä on tarvetta päivittää henkilöstön osaamista uuden tarpeen tai muuttuneen markkinatilanteen mukaan. Työntekijä saa palkkaa koulutusjaksolta. 

Täältä löydät lisätietoa täsmäkoulutuksesta

yrityskonsultointi, asiakastapaaminen
fiFI