Försäljning

Affärskonsultering inom försäljning med Business PT: Maximera Din Tillväxt

Vi kan vara din partner för en vidareutveckling, effektivering och optimering av dina försäljningsprocesser – allt från marknads- och säljstrategi till digitala lösningar och konkret säljarbete. Att skapa systematik inom företagets säljledning och uppföljning kombinerat med en inriktning på digitala arbetssätt kan hjälpa dig att nå en bredare kundbas och en lägre kostnad per kundanskaffning.

Vi gillar att jobba med dessa viktiga delområden för en effektivare försäljning:

Marknadsundersökning och Marknadsanalys: Förstå din marknad in i minsta detalj. Vi granskar marknaden, analyserar trender och ger dig insikter som hjälper dig att fatta informerade beslut.

Marknadsstrategi: Skapa en tydlig väg framåt med en skräddarsydd och robust marknadsstrategi. Vi hjälper dig att definiera dina mål och vägen för att nå dem.

Säljmålsättningar och Säljbudget: Sätt realistiska och mätbara säljmål. Vi hjälper dig att optimera din säljbudget för att nå dina mål effektivt.

Säljledning och Säljuppföljning: Få ditt säljteam att prestera på sin högsta nivå. Vi erbjuder stöd i ledningsfrågor och uppföljning av säljaktiviteter.

Produktifiering och Koncept: Gör dina produkter eller tjänster oemotståndliga på marknaden genom produktifiering och innovativa koncept.

Kundsegmentering: Segmentera din kundbas för att rikta din marknadsföring och resurser. Använd BCG-matrisen för att identifiera vart du ska investera.

Buyer Personas: Prioritera dina resurser och skapa kundprofiler med hjälp av Buyer Personas.

Kundlönsamhet och Prissättningsstrategi: Förstå vilka kunder som är mest lönsamma och utveckla en prissättningsstrategi som ökar din vinstmarginal.

CRM – Customer Relationship Management: Bygg starka och varaktiga kundrelationer med vår CRM-expertis. Koppla ihop digital marknadsföring med Lead Management!

DEN DIGITALA Försäljningsprocessen:

Ett grundläggande paket där vi granskar din nuvarande säljprocess och ger en rapport med rekommendationer för förbättring.

Skapa en skräddarsydd digital säljstrategi som inkluderar målgruppsanalys, marknadsförings- och säljautomation och försäljningstekniker och aktiviteter beroende på kundsegment. Vi betonar starkt vikten av en digital integration av marknadsföringen med säljledningen.

Implementera digitala säljverktyg och uppföljningssystem som Chat GPT, CRM, e-postmarknadsföring, lead-uppföljning online och social selling för att effektivera försäljningsprocessen.

Vi coachar och sparrar nyckelpersoner i användningen av digitala verktyg och försäljningstekniker.

Vi eftersträvar ett långsiktigt samarbete där vi kan fungera som en strategisk partner och ge kontinuerlig rådgivning och stöd för ökad försäljning, lönsamhet och tillväxt.

Startpaket för små- och medelstora företag.

CRM - START

Känner du att försäljningen borde utvecklas och optimeras? Genom vår CRM-Start tjänst får du en värdefull insikt och beslutsunderlag för val och ibruktagande av CRM-verktyg i ditt företag.

PROFESSIONELL MARKNADSFÖRINGS- OCH SÄLJANALYS:

Varje företag har unika säljbehov. Med CRM-Start genomför vi en analys av din marknadsförings- och säljverksamhet, dina interna resurser, företagets produktkategorier och kundsegment.

RÄTT CRM-VERKTYG FÖR DIG:

Att välja rätt CRM-verktyg är avgörande för framgång. Vi tar bort största delen av gissningsarbetet och hjälper dig att identifiera de CRM-verktyg som bäst passar för ditt företags unika behov och säljresurser.

OPTIMERA DIN VERKSAMHET:

Genom att implementera rätt CRM-verktyg kan du optimera din verksamhet och öka effektiviteten. CRM-Start är nyckeln till att komma igång med företagets CRM-arbete och maximera försäljningen, förbättra kundrelationerna och öka lönsamheten.

Påbörja Din Framgångsrika SäljResa med CRM-Start!

990 € 

(+ moms 24%) + resekostnader

Business Growth BusinessPT

Business PT är en del av AITA Group Oy Ab och har ett omfattande nätverk av affärskonsulter och juniorkonsulter som är redo att stödja dig i varje steg av din resa. Våra skräddarsydda konsulttjänster är nyckeln till att forma en framgångsrik och lönsam framtid för ditt företag.

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan skräddarsy en strategisk utveckling som passar just dina behov och mål.

sv_SESE