Business PT - Supporting Your Vision

Företagets personliga konsult, Business Coach och nyckelresurs för företagsanalys och affärsutveckling inom start-up och sme-företag med fokus på tillväxt och lönsamhet. 

Vår Vision

Företagets personliga affärscoach genom dess livscykler – från startup till tillväxt och exit. 

Vår Mission

Vi hjälper kundföretaget att utvärdera, analysera, starta upp och implementera nya sätt att jobba med olika lednings- och affärsprocesser. Vår målsättning är att stöda ledningen i företagets förändringsprocesser och säkerställa att kunnandet inom berörda utvecklingsområden tas i bruk i företaget efter avslutat uppdrag.

Syfte

Som företagskonsult har jag en bred erfarenhet av affärsutvecklings- och ledningsprocesser. Jag vill dela denna kunskapsbas med företag och skapa tillväxt och välstånd, särskilt för nystartade företag och små och medelstora företag.

Din personliga affärstränare

André Österholm

Företagande har följt med under olika perioder i André Österholms liv. Första konsultföretaget grundades redan 1996, som B.O.A. Consulting som senare blev André Österholm Consulting och slutligen Business PT som en del av AITA Group Oy Ab. Under 2020-års omvälvningar med Coronapandemi stärktes känslan av att det var dags att satsa 100% på eget konsultföretag, varvid en 10-års period i fortbildningens tecken i Vasa fick ett slut i maj 2021 då Business PT bildades. 

André har tidigare innehaft positioner inom näringslivet, finansierings-och utvecklingsorganisationer samt inom marknadsledande ledarskapsutbildningsorganisationer där han kunnat skapa ett djupt och brett kunnande inom affärs- och kompetensutveckling -både på strategisk och operativ nivå.  

Idag jobbar Business PT främst med affärskonsultering, Business Coaching och konkret hjälper vi till att skapa resurser för utvecklingen av olika affärsprocesser. Genom det breda kontaktnätverk vi byggt upp genom åren kan vi också planera och genomföra företagsinterna utbildningsprogram samt söka finansiering för genomförandet. 

Specialfokus ligger på strategi, tillväxt, affärsplanering, ekonomi, digital marknadsföring och försäljning.

André Österholm

VI HJÄLPER

företaget att utvärdera, analysera, starta upp och implementera
nya sätt att jobba med olika lednings- och affärsprocesser.

VÅR MÅLSÄTTNING

 är att stöda ledningen i förändringsprocesser och att kunnandet
inom berörda utvecklingsområden implementeras i företaget efter avslutat uppdrag.
Vi jobbar främst med start-ups och sme:s med målsättninghen att skapa tillväxtföretag.

Business PT´s styrkor

01.

Brett affärskunnande

Business PT har under årens lopp konsulterat och coachat hundratals företag kring att finna deras affärsutvecklingspotential och att hitta exakt de utvecklingsåtgärder som skapar tillväxt, produktivitet och lönsamhet.

02.

Digital marknadsföring & sälj

Att koppla ihop digital marknadsföring och kommunikation med personlig försäljning och Lead Management innebär stora möjligheter för företag idag att jobba mer systematiskt och produktivt.

03.

tillväxtFÖRETAG

Vi kan genom våra arbetssätt se de flaskhalsar och affärsprocesser som behöver utvecklas i ert tillväxtföretag för att uppnå full potential. Ägare och ledning spelar en viktig roll i att ställa målsättningar och resursera för genomförandet.

04.

Innovation

Vi har analyserat och utvärderat företags- och personliga idéer i tiotals år och vi vet vad som behövs för att få en bra start på marknaden för en ny innovation.

05.

Koncept & produktifiering

För att få ett bättre genomslag på marknaden och hos olika kundsegment kan det vara på sin plats att bygga helhetskoncept eller produktifiera tjänster

06.

Strategi & affärsplanering

Oberoende branscher och företag finns det möjligheter på marknaden bara man hittar ett målmedvetet sätt att jobba mot uppställda mål och visioner. Vi kan stöda ert företag i den processen.

Sagt om Business PT

sv_SESE