Business PT

Personlig affärstränare för tillväxtföretag, sme:s och start-ups. 

Supporting Your Vision

Vår Vision

Din personliga affärstränare genom företagets livscykel – från startup till etablerat tillväxtföretag 

Vår Mission

Vi hjälper företaget att utvärdera, analysera, starta upp och implementera nya sätt att jobba med olika lednings- och affärsprocesser. Vår målsättning är att stöda ledningen i förändringsprocesser och att kunnandet inom berörda utvecklingsområden tas i bruk i företaget efter avslutat uppdrag.

Syfte

Som företagskonsult har jag stor erfarenhet av affärsutvecklings- och ledningsprocesser. Jag vill dela denna kunskapsbas med företag och skapa tillväxt och välstånd, särskilt för nystartade företag och små och medelstora företag.

Din personliga affärstränare

André Österholm

Företagande har följt med under olika perioder i André Österholms liv. Under senaste års omvälvningar med Coronapandemi stärktes känslan av att det var dags att satsa 100% på eget konsultföretag. ”Denna process startade på allvar en vacker sensommarkväll i augusti 2020 på Faros i Vasa då vi hade ett bra samtal med Hanken & SSE:s vd kring mina tankar om att hoppa av jobbet som direktör för Hanken & SSE i Vasa. Nu står vi då här och jag har varit heltidsföretagare sen maj 2021. Mitt företag grundades egentligen redan 1996, som André Österholm Consulting, men fungerar nu som omdöpt konsultföretag Business PT, som främst jobbar med affärskonsultering, Business Coaching och affärsprocesstöd. Utbildningstjänster offereras ännu idag i samarbete med Hanken & SSE.

André har tidigare innehaft positioner inom näringslivet, finansierings-och utvecklingsorganisationer samt ledarskapsutbildning där han kunnat skapa ett djupt och brett kunnande kring affärs-och kompetensutveckling, ledningsfrågor, finansiering, startups och innovationsutveckling.

André Österholm

VI HJÄLPER

företaget att utvärdera, analysera, starta upp och implementera
nya sätt att jobba med olika lednings- och affärsprocesser.

VÅR MÅLSÄTTNING

 är att stöda ledningen i förändringsprocesser och att kunnandet
inom berörda utvecklingsområden implementeras i företaget efter avslutat uppdrag.
Vi jobbar främst med start-ups och sme:s med målsättninghen att skapa tillväxtföretag.

Business PT´s styrkor

01.

Brett affärskunnande

Business PT har under årens lopp konsulterat och coachat hundratals företag kring att finna deras affärsutvecklingspotential och att hitta exakt de utvecklingsåtgärder som skapar tillväxt, produktivitet och lönsamhet.

02.

Digital marknadsföring & sälj

Att koppla ihop digital marknadsföring och kommunikation med personlig försäljning och Lead Management innebär stora möjligheter för företag idag att jobba mer systematiskt och produktivt.

03.

tillväxtFÖRETAG

Vi kan genom våra arbetssätt se de flaskhalsar och affärsprocesser som behöver utvecklas i ert tillväxtföretag för att uppnå full potential. Ägare och ledning spelar en viktig roll i att ställa målsättningar och resursera för genomförandet.

04.

Innovation

Vi har analyserat och utvärderat företags- och personliga idéer i tiotals år och vi vet vad som behövs för att få en bra start på marknaden för en ny innovation.

05.

Koncept & produktifiering

För att få ett bättre genomslag på marknaden och hos olika kundsegment kan det vara på sin plats att bygga helhetskoncept eller produktifiera tjänster

06.

Strategi & affärsplanering

Oberoende branscher och företag finns det möjligheter på marknaden bara man hittar ett målmedvetet sätt att jobba mot uppställda mål och visioner. Vi kan stöda ert företag i den processen.

Sagt om Business PT

Under åren har André konsulterat och coachat hundratals företag kring att finna deras affärsutvecklingspotential och att hitta exakt de utvecklingsåtgärder som skapar tillväxt, produktivitet och lönsamhet.
Tidigare har André innehaft positioner inom näringslivet, finansierings- och utvecklingsorganisationer samt ledarskapsutbildning där han kunnat skapa ett djupt och brett kunnande kring affärs-och kompetensutveckling, ledningsfrågor, finansiering, startups, tillväxtföretag och innovationsutveckling.
André was always very professional and very appreciated both amongst colleagues as well as customers. André's strengths, in my mind, lie within business analysis, business development and networking. I would highly recommend André for any future positions and wish him the best of luck in his endeavours
// TIDIGARE KOLLEGA
André har en fantastisk förmåga att hjälpa med att ta fram en affärsplan och sparra fram en framgångshistoria!
// SAMARBETSPARTNER

Kundreferenser

sv_SESE