Ekonomi och Lönsamhet

Din partner för lönsamhetsutveckling och tillväxt!

Genom att analysera och utvärdera företagets ekonomi och lönsamhet kan vi hjälpa dig att fatta välgrundade beslut, optimera dina ekonomiska processer och skapa en stabil grund för tillväxt och framgång. Detta mervärde är särskilt viktigt för mindre företag där resurserna kan vara begränsade och där varje ekonomiskt beslut spelar en avgörande roll.

En konsultering med fokus på ekonomi och lönsamhet kan innehålla följande steg:

Ett grundpaket där vi genomför en översiktlig ekonomisk bedömning av företagets nuvarande situation och identifierar kritiska områden för förbättring.

Skapa en skräddarsydd ekonomisk plan och budget för företaget, inklusive kostnadsanalys, intäktsprognoser per kundsegment/produktkategorier och kassaflödesplanering.

Vi ser över inköps- och kostnadssidan och hjälper dig att identifiera och genomföra kostnadsoptimeringsstrategier för att förbättra lönsamheten och effektiviteten.

Får ni rätt ekonomisk information till ledningsgruppen – följer ni upp rätt KPI:s inom olika affärsprocesser med relevans för företagets ekonomi och lönsamhet?

  • Vi hjälper dig att ta fram en investerings-/finansieringsplan utgående från dina behov
  • Vi assisterar i sökandet och säkrandet av kapital från olika källor, med fokus på kapitalplaceringar och offentliga finansieringsprogram.

Business PT strävar efter långsiktiga samarbeten där vi fungerar som en strategisk partner och ger kontinuerlig rådgivning för att säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet.

STARTPAKET FÖR SMÅ-OCH MEDELSTORA FÖRETAG.

FINANS - START

Produkten “FinansStart” är utformad för att stödja små och medelstora företag (SME-företag) genom att tillhandahålla expertis inom kapitalanskaffning, finansieringsalternativ och verksamhetsunderstöd. 

Målgrupp: Små och medelstora företag som söker professionell hjälp med kapitalanskaffning och offentliga understöd.

Varför FinansStart? Med vårt fokus på skräddarsydda lösningar och expertis inom kapitalanskaffning får ditt företag de bästa förutsättningarna för ett positivt finansieringsbeslut.

990 € 

(+ moms 24%) + eventuella resekostnader

 

 

Business Growth BusinessPT

Business PT är en del av AITA Group Oy Ab och har ett omfattande nätverk av affärskonsulter och juniorkonsulter som är redo att stödja dig i varje steg av din resa. Våra skräddarsydda konsulttjänster är nyckeln till att forma en framgångsrik och lönsam framtid för ditt företag.

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan skräddarsy en strategisk utveckling som passar just dina behov och mål.

sv_SESE