Strategiledning och Strategiutveckling

Din partner för strategisk utveckling och tillväxt!

Vidareutveckla din affärsverksamhet med vår strategiledning och strategiutveckling. Vi hjälper dig att navigera genom komplexa affärsutmaningar och ställa upp tydliga kortsiktiga och långsiktiga mål. Att utveckla en klar vision och strategi för ditt företag beror mycket på hur engagerade företagets ägare, ledning och anställda är i arbetet och processen. Efter avslutad process är det mycket upp till ledningen hur man får företaget att jobba mot uppställda visioner och strategiska målsättningar. Vi hjälper er att nå dessa mål. 

“Supporting your Vision”

Strategiprocessen:

En inledande fas där du får en översikt över företagets nuvarande strategiska situation. Vi ser vilka strategiska resurser och processer som finns på plats i företaget, vilka huvudsakliga målsättningar har ägarna och vilka utmaningar finns på vägen.

Vi stöder dig i ditt beslutsfattande genom att bistå med undersökningar, enkäter och analyser angående marknader, konkurrenter, omvärld, trender samt ledningens och personalens medverkan i strategiarbetet.

Ett fördjupat paket där vi skapar en skräddarsydd strategiplan för ditt företag, inklusive vision, mål, strategier och åtgärdssteg.

Vi hjälper och stöder dig att genomföra den utarbetade strategin genom regelbundna möten, enkäter, stöd och övervakning av framsteg.

På basen av fastställd strategi erbjuds stöd för dig och ditt team vid implementering av strategin. 

Långsiktigt samarbete där Business PT fungerar som en strategisk partner och ger kontinuerlig rådgivning och stöd.

Startpaket för små- och medelstora företag.

STRATEGI - START

Oberoende om du funderar på företagets nuläge och framtid, strategiska frågor, tillväxt eller marknader rekommenderas Business PT:s Strategi START paket för att komma igång med utvecklingsarbetet. 

Strategi-Start är ett inledande konsultationspaket där du får en strategisk översikt och insikt över din nuvarande situation och huvudsakliga utmaningar och mål.  Under totalt en dag gör vi en Grundläggande Strategiöversikt genom en inledande GAP-analys där vi skapar en översikt över din nuvarande situation, ägarvilja och målsättningar. Vi identifierar ägarnas och företagets huvudsakliga utmaningar för att nå målsättningarna och slutligen sammanställer vi och gör en komprimerad utvecklingsplan för företaget.

Ta fösta steget på din strategiska utvecklingsstig med Business PT!

1.390 € 

(+ moms 24%) + resekostnader

Business Understöd Growth BusinessPT

Business PT är en del av AITA Group Oy Ab och har ett omfattande nätverk av affärskonsulter och juniorkonsulter som är redo att stödja dig i varje steg av din resa. Våra skräddarsydda konsulttjänster är nyckeln till att forma en framgångsrik och lönsam framtid för ditt företag.

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan skräddarsy en strategisk utveckling som passar just dina behov och mål.

sv_SESE