Start-up och innovation

Från affärsidé till Start-up

Vägen till framgång börjar med rätt steg. Vi kan hjälpa dig ta rätt steg i rätt ordning och utvärdera och förverkliga dina affärs- och produktidéer till marknadsinnovationer. Med vår erfarenhet och omfattande expertis hjälper vi dig att nå din fulla potential och hjälpa dig ta rätt beslut för framgång på marknaden.

Vi erbjuder olika nivåer av tjänster för företag i kommersialiserings- och startup-fasen. Du kan också vara privatperson som funderar på att starta eget företag eller utveckla en affärs- eller produktidé. Vi skriver naturligtvis ett sekretessavtal före vi börjar, om så önskas.

start-up konsultationen innefattar följande steg:

Ett grundläggande paket där vi hjälper dig som entreprenör att validera dina affärsidéer och utvärdera deras marknadspotential. Vi ser i detta skede också på konkurrenssituation, prissättning och tillväxtpotential.

Vi assisterar dig och ditt nya företag att söka finansiering och understöd för olika utvecklingsskeden och analyser som bör göras, beroende på dina utvecklingsmål. Du kan också få understöd för Business PT:s konsulttjänster (se Utvecklingsunderstöd)

Vi utvecklar din visuella identitet och Tone of Voice. Vi ser till att ditt kärnbudskap finns närvarande i din marknadskommunikation och i dina övertygande pitchpresentationer förpotentiella investerare.

Skapa en affärsplan och strategi för start-up-företag inklusive vision, mål, ekonomi, kärnbudskap, målgrupper och marknadsstrategi.

Vi hjälper dig med resursering för byggande av en onlineplattform, inklusive webbplats och sociala medier, för att öka synlighet och räckvidd.

Hjälp med produktutveckling och design, inklusive prototypskapande och MVP (Minimum Viable Product) planering.

Skapa och genomföra digitala marknadsföringskampanjer för att generera leads och påskynda tillväxten. Skapa systematiska processer för sälj och Lead Management

Underlätta strategier för tillväxt, marknadsföring och skalning för att hjälpa företag att expandera och öka sin omsättning.

Ett långsiktigt samarbete där vi fungerar som en strategisk partner och coach för att hjälpa start-ups att hantera olika skeden i företagets livscykel.

startpaket för små- och medelstora företag

IBUSINESS-START

Oberoende om du funderar på din affärsidé, hur får vi lönsamhet kring vår innovation, hur skall produkten prissättas och säljas eller hur ska man komma igång med företaget så rekommenderas Business PT:s iBusiness-Start paket.

Under en dag gör vi en Komprimerad utvärdering av din affärsidé där vi gör en GAP-analys över dig som företagare, din affärsidé och marknadspotential. Vi klarlägger ägarvilja och målsättningar med ditt företag eller framtida innovation. Vi ser i detta skede också på ekonomi och finansieringsfrågor samt konkurrenssituation, prissättning och tillväxtpotential. Behövs externa experter för att stöda företagets tillväxt ser vi på Advisory Board-möjligheter för företaget. 

Det finns också goda möjligheter till offentlig finansiering för din företagsutveckling eller -investering!

Som ett resultat av iBusiness-konsulteringen får företaget en klarare bild av vilka utvecklingsåtgärder som krävs och hur mycket resurser som behövs för att säkra en bra start för företaget. IBusiness-Start kan också användas till sparring av en affärsplansutveckling.

990 € 

(+ moms 24%) + eventuella resekostnader

Sagt om Business PT
Business Growth BusinessPT

Business PT är en del av AITA Group Oy Ab och har ett omfattande nätverk av affärskonsulter och juniorkonsulter som är redo att stödja dig i varje steg av din resa. Våra skräddarsydda konsulttjänster är nyckeln till att forma en framgångsrik och lönsam framtid för ditt företag.

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan skräddarsy en strategisk utveckling som passar just dina behov och mål.

sv_SESE