Tillväxtstrategi & Exit

Maximera din framgång med vår Tillväxt- och Exitstrategi

När det kommer till att förbereda ditt företag för framtida tillväxtmöjligheter och en smidig exit är en strategisk approach avgörande. Hos Business PT är vi dedikerade till att hjälpa företag att skapa en hanterbar och lönsam tillväxt och skapa förutsättningar för en framtida exitprocess.

Oberoende om framtida ägarmålsättningen är tillväxt och exit eller lönsamhet och ägarskifte så löns det att i god tid modernisera och digitalisera, bygga dokumenterade strategier och affärsprocessbeskrivningar.

” It’s all about appearances”

Vi jobbar enligt följande steg med din tillväxt- och exitstrategi:

Vi utvärderar ägarnas och företagets nuvarande situation, konkurrenter, målgrupper och kundvärden och skapar en översikt över möjliga tillväxtområden genom en GAP-analys.

På basen av GAP-analysen upphörs en kort- och långsiktig utvecklingsplan som understöd för fortsatt arbete. Vi utvecklar en skräddarsydd tillväxt-och exitstrategi med målsättningar och tillvägagångssätt.  

Vi hjälper dig att genomföra den planerade tillväxt-och exitstrategin genom regelbundna möten och stöd samt tillgång till vårt expertnätverk. I mindre företag rekommenderas tillsättande av en skräddarsydd Advisory Board eller styrelse, beroende på tillväxtmålsättningar,  som stöd för ledningens beslutsfattande. 

För att skapa tillväxt behövs effektiv marknadsförings- och försäljningsprocesser för att öka intäkterna. Vi hjälper dig att bygga upp din marknadsstrategi och dina marknadsförings och säljprocesser inklusive marketing & sales automation.

Vi eftersträvar ett långsiktigt samarbete där vi kan fungera som en strategisk partner och bollplank som ger dig en kontinuerlig rådgivning för att säkerställa lönsam tillväxt och exit.

Startpaket för små- och medelstora företag

EXIT-START

Har du som företagsägare funderat över hur ditt företag skall se ut om 5-10 år? Vill du skapa en stark tillväxt och exit eller ekonomiskt värde för dig och din familj?  Vi förstår att ditt företagande är mer än bara affärstransaktioner; det är en resa mot hållbar framgång och kapitalisering av ditt hårda arbete. Vår konsulttjänst är utformad för att skapa en navigationskarta för din tillväxtresa.

Vi skapar en översikt över din nuvarande situation, utvecklingsbehov, ägarvilja och målsättningar. Genom en GAP-analys identifierar vi huvudsakliga utmaningar för att nå uppställda målsättningar. Du får en komprimerad sammanställning över vår syn på företagets situation och en utvecklingsplan med förslag på delområden som borde utvecklas för en framtida exit.

Maximera framtida värdet i ditt företag tillsammans med Business PT!

1.390 € 

(+ moms 24%) + resekostnader

Business Understöd Growth BusinessPT

Business PT är en del av AITA Group Oy Ab och har ett omfattande nätverk av affärskonsulter och juniorkonsulter som är redo att stödja dig i varje steg av din resa. Våra skräddarsydda konsulttjänster är nyckeln till att forma en framgångsrik och lönsam framtid för ditt företag.

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan skräddarsy en strategisk utveckling som passar just dina behov och mål.

sv_SESE