Kehittämistuki

Kun on tarve kehittää liiketoimintasi, on hyvät mahdollisuudet löytää rahoitusmuotoja kehitysprojektillesi ja oikea tuki kehittämiseen. Näin voit vähentää projektin riskejä pienentämällä omarahoitusosuuttasi. Meillä on mahdollisuus tukea työtäsi ja löytää nopeasti ne painopistealueet, joita yrityksen tulee kehittää tulevaisuuden kasvun ja kannattavuuden kannalta

TUKI LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

Suomen ELY-keskusten kautta Yritysten kehityksen tukeminen -teemalla ja erilaisten maaseutupohjaisten yhteistyöjärjestöjen kautta voit hakea taloudellista tukea normaalin liiketoimintasi ulkopuolisiin kehityshankkeisiin. Kehitystukea voidaan myöntää kehittämistoimenpiteisiin, kuten kansainvälistymiseen, tuote- tai palvelukehitykseen ja investointeihin sekä uusien tuotteiden arviointiin ja kehittämiseen. Investoinnit voivat olla aineellisia tai aineettomia.

PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN TUKI

Yritysten kehittämistukea voidaan myöntää pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on edellytykset kannattavalle toiminnalle ja riittävät omat resurssit kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Yhtiö rahoittaa vähintään puolet kehityshankkeesta itse.

Kun yrityksen on uudistettava liiketoimintaansa, kehittää tuotteita tai päästä kansainvälisille markkinoille, yritys voi hakea 50 % avustusta hankkeen kustannuksille. 

Business PT:n avulla voit tunnistaa yrityksesi rahoitettavia kehityshankkeita ja auttaa sinua laatimaan realistisen projektisuunnitelman.

Pk-yritykset voivat hakea kehittämistukea alueellisen NTM-keskuksen kautta.

HUOMIO! Jos tarvitset tukea kehitysprojektillesi - Älä aloita hanketta ennen kuin olet jättänyt hakemuksesi NTM-keskukseen.

ELY logo

MAASEUDUN MIKROYRITYSTEN KEHITTÄMINEN

Tukea maaseudun mikroyritysten kehittämiseen voi saada kaikkeen liikeideoiden arvioinnista sukupolvenvaihdokseen. Apurahat sisältävät sekä investointeja että kehittämistoimenpiteitä ja ne rahoitetaan Leader-ohjelman kautta Suomessa.

Voidaan ostaa asiantuntija-apua ehtojen selvittämiseen ja liikeidean kehittämiseen. LY-tunnusta ei tarvita.

Voidaan ostaa kehitys- ja asiantuntijapalveluita, materiaaleja ja tarvikkeita, matkoja ja vuokrauksia. LY-tunnus vaaditaan.

Asiantuntijapalvelujen ostamiseen omistajanvaihdoksen valmistelun yhteydessä. Voidaan antaa sekä LY-tunnuksen omaaville mikroyrityksille että yksityishenkilöille, jotka eivät vielä ole yrittäjiä.

Investoinneille, joilla on olennainen merkitys yrityksen perustamisen, yrityksen kasvun tai kehityksen sekä uusiutuviin energiamuotoihin siirtymisen kannalta.

Tukea voidaan myöntää asiantuntija-/neuvontapalveluihin, materiaaleihin, tarvikkeisiin, vuokriin (esim. maatalousmaan tai koneen osalta), käyttömaksuihin, matkoihin ja koulutukseen. Tukea voidaan käyttää myös pieniin hankintoihin, joiden taloudellinen elinikä on rajoitettu kokeilun kestoon.

aktion österbotten logo

INNOVAATIOSETELI

Innovaatioseteli on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritys), jolla on uusi potentiaalin omaava tuote- tai palveluidea kansainväliseen kasvuun. Business Finlandin innovaatiosetelin avulla voit hankkia konsultointipalvelun, jonka lisäkompetenssi tukee ja auttaa yritystäsi arvioimaan, analysoimaan ja tutkimaan yrityksen uutta innovaatiota ja liiketoimintamallia.

INNOVAATIOSETELI

Yrityksen kehitys- ja rahoituspalvelun Innovaatiosetelin kautta yritys, jolla on innovaatiokehitystarve (tuote tai palvelun kehittäminen) voi hakea 4500 euron tuen ulkopuolisten konsulttipalveluiden ostamiseen, jotka voivat auttaa sinua analysoimaan ja kehittämääni tuote- tai palveluideaasi. Sinä voit käyttää summan palveluiden ostamiseen yhdeltä tai useammalta palveluntarjoajalta. palveluntarjoajat.

Hakemus 6000 € tehdään Business Finlandin verkkopalvelun kautta ja rahoitusaste on 75 prosenttia ostettujen konsulttipalveluiden arvonlisäverottomasta määrästä. Yrityksesi voi vastaanottaa setelin vain kerran.

business finland logo

UNDERSTÖD FÖR KOMPETESNSUTVECKLING

Eri tilanteissa yrityksellä voi olla mahdollisuus saada tukea henkilöstönsä jatkokoulutukseen. Autamme sinua tutustumaan näihin mahdollisuuksiin ja varmistamaan rahoituksen. Esimerkkejä valtion tuesta yrityksille osaamisen kehittämisessä ovat TE-palvelujen tuki eri tilanteissa oleville yrityksille, kuten sopeutumiskoulutus, rekrytointikoulutus ja täsmäkoulutus.

HENKILÖSTÖKOULUTUS

Muuttuvilla markkinoilla yritykset kohtaavat säännöllisesti tilanteita, joissa on siirrettävä liiketoiminnan painopiste tai uudet markkinamahdollisuudet edellyttävät henkilöstön uudelleenkoulutusta. Joissakin tapauksissa markkinatilanne on niin huono, että sinun on irtisanottava tai lomautettava työntekijöitä. Näissä tapauksissa voit hakea apua ja tukea uudelleenkoulutukseen alueellisesta TE-palvelusta.

Jos teidän on yrityksessä lomautettava tai irtisanottava työntekijöitä tuotannollisista tai taloudellisista syistä, mutta haluat ottaa vastuun työntekijöidesi tulevaisuuden mahdollisuuksista työmarkkinoilla.   

Täältä löydät lisätietoa muutoskoulutuksesta

Muutosturva on lakisääteinen suoja työntekijöille, joita uhkaa irtisanominen tai lomautus ja jotka ovat työskennelleet vähintään viisi vuotta yhtäjaksoisesti vähintään kolmekymmentä työntekijää työllistävässä yrityksessä. Irtisanomis- tai lomautusajan alkaessa työnantajan on maksettava yhden kuukausipalkan vastaava työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus.

Täältä löydät lisätietoa muutosturvasta

Jos markkinoilla on pulaa osaavasta työvoimasta, yritys voi saada tukea uuden henkilöstön kouluttamiseen.

Täältä löydät lisätietoa rekrytointikoulutuksesta

Jos teillä yrityksessä on tarvetta päivittää henkilöstön osaamista uuden tarpeen tai muuttuneen markkinatilanteen mukaan. Työntekijä saa palkkaa koulutusjaksolta. 

Täältä löydät lisätietoa täsmäkoulutuksesta

te-toimiston logo
yrityskonsultointi, asiakastapaaminen
fiFI