Business PT - Supporting Your Vision

Yrityksen henkilökohtainen konsultti, Business Coach ja avainresurssi liiketoiminnan analysointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen, keskittyen kasvuun ja kannattavuuteen start-up- ja pk-yrityksissä. 

Visio

Yrityksen henkilökohtainen Business Coach sen koko elinkaaren kautta – startupista kasvuun ja irtautumiseen. 

Missio

Autamme yritystä arvioimaan, analysoimaan, käynnistämään ja toteuttamaan uusia tapoja työskennellä eri johtamis- ja liiketoimintaprosessien kanssa. Tavoitteenamme on tukea johtoa muutosprosesseissa ja varmistamaan että ko kehitysalueiden asiantuntemus otetaan käyttöön yrityksessä toimeksiannon jälkeen.

Tarkoitus

Yrityskonsulttina minulla on laaja kokemus liiketoiminnan kehittämis- ja johtamisprosesseista. Tämä tietopohja haluan jakaa yritysten kanssa ja luoda kasvua ja vaurautta erityisesti aloittaville yrityksille ja pk -yrityksille.

Liiketoiminnan henkilökohtainen valmentaja

André Österholm

Yrittäjyys on seurannut André Österholmin elämän eri vaiheissa. Ensimmäinen konsulttiyritykseni perustettiin itse asiassa jo vuonna 1996, nimellä B.O.A. Consulting, josta myöhemmin tuli André Österholm Consulting ja lopulta Business PT osana AITA Group Oy Ab:ta. 2020-luvun Koronapandemian mullistusten aikana vahvistui tunne, että oli aika panostaa 100 % omaan konsulttiyritykseen, jolloin 10-vuotinen aikakausi täydennyskoulutuksen merkeissä Vaasassa päättyi, kun Business PT perustettiin toukokuussa 2021. 

André on aiemmin toiminut tehtävissä yritysmaailmassa, rahoitus- ja kehitysorganisaatioissa sekä markkinajohtavassa johtamiskoulutusorganisaatiossa, joissa hän on pystynyt luomaan syvää ja laajaa tietämystä liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisestä - sekä strategisella että operatiivisella tasolla.  

Nykyään Business PT työskentelee pääasiassa yrityskonsultoinnin, Business Coachingin ja konkreettisesti autamme erilaisten liiketoimintaprosessien kehittämiseen ja resursoimiseen. Vuosien aikana rakentamamme laajan asiantuntijaverkoston kautta voimme myös suunnitella ja toteuttaa yrityksen sisäisiä koulutusohjelmia sekä hakea rahoitusta itse toteutukseen. 

Erityistä huomiota kiinnitetään strategiaan, liiketoiminnan suunnitteluun, talouteen sekä digitaaliseen markkinointiin ja myyntiin.

André Österholm

AUTAMME

yritystä arvioimaan, analysoimaan, käynnistämään ja toteuttamaan
uusia tapoja työskennellä eri johtamis- ja liiketoimintaprosessien kanssa.

TAVOITTEEMME

 on tukea johtoa muutosprosesseissa ja että osaaminen
eri kehitysalueilla jää osaksi yrityksen liiketoimintaa toimeksiannon suorittamisen jälkeen.
Työskentelemme pääasiassa start-up- ja pk-yritysten kanssa tavoitteenaan luoda kasvuyrityksiä.

Business PT:n vahvuudet

01.

Laaja liiketoimintaosaaminen

Vuosien aikana Business PT on konsultoinut ja valmentanut satoja yrityksiä löytääkseen liiketoiminnan kehittämispotentiaalin ja löytääkseen juuri sellaiset kehitystoimenpiteet, jotka luovat kasvua, tuottavuutta ja kannattavuutta.

02.

Digitaalinen markkinointi & myynti

Digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän yhdistäminen henkilökohtaiseen myyntiin ja liidien hallintaan merkitsee yrityksille suuria mahdollisuuksia työskennellä järjestelmällisemmin ja tuottavammin.

03.

KASVUYRITYKSET

Työskentelytapojemme avulla näemme pullonkaulat ja liiketoimintaprosessit, joita sinun on kehitettävä yrityksessäsi koko kasvupotentiaalin saavuttamiseksi. Omistajilla ja johdolla on tärkeä rooli tavoitteiden ja resurssien asettamisessa toteutusta varten.

04.

Innovaatio

Olemme analysoineet ja arvioineet yrityksien ja henkilöiden liikeideoita vuosikymmenien ajan ja tiedämme, mitä uuden innovaation saattaminen markkinoille vaatii.

05.

Konsepti ja tuotteistaminen

Jotta saataisiin parempi vaikutus markkinoihin ja eri asiakassegmentteihin, on useimmiten hyvä idea rakentaa kokonaisvaltaisia konsepteja tai tuotteistaa palveluita

06.

Strategian ja liiketoiminnan suunnittelu

Riippumatta teollisuudenalasta ja yrityksestä, markkinoilla on mahdollisuuksia niin kauan kuin löydät määrätietoisen tavan työskennellä asetettujen tavoitteiden ja visioiden kanssa. Voimme tukea yritystäsi tässä prosessissa.

Sanottuna Business PT:stä

fiFI